İnteraktif Okuma

"Oku. İsmiyle Rabbinin." (96:1)

Ana Sayfa
Aktüel Duyurular
Digital Mushaflar
Kuran Çevirileri
Kuran Tefsirleri
Kuran İlimleri
Kuran Araştırmaları
Kuran Fihristleri
Kuran Halkaları
Kuran Tilaveti
Kuran Kütüphanesi
Makaleler
Kuran Sitesi Linkleri
Misafir Defteri

Kuran Fihristleri/Kitaplar

Kitabı Okumak İçin Tıklayın


Eser Hakkında;

Elinizdeki bu eser, Kuran ile ilgili fihrist çalışmalarını konu edinen özgün eserlerin tanıtımını, değerlendirme ve tenkidini yapmakla beraber, bu sahada atılması gereken yeni adımları ve farklı boyutları da gündeme getirmektedir. Özellikle bilgisayar destekli fihrist çalışmalarının Kuran fihrist çalışmalarına günümüzde ve gelecekte sağladığı önemli katkıları ve kolaylıkları dile getirilerek bu konuya ışık tutan açıklamalar yer almaktadır. Kuran okurları ve araştırmanları için, özellikle Arapça bilgileri az olan veya hiç olmayanlar için bu tür fihristlerin oldukça yararı var. Ancak bu tür fihrist çalışmaları çok geriden takip edilirken, mevcut eserlerin de kullanırları maalesef azınlıktadır. Arapça bilmiyorum diye Kuran'dan katiyyen uzak durulmamalı ve bu tür fihristlerle Kuran'ı anlama çabaları takviye edilerek artırılmalı, geliştirilmeli ve desteklenmelidir. Ayrıca fihrist çalışmalarının mevcut eksiklikleri ve hataları giderilerek bu alanda daha mükemmel ve orijinal projeler üretilmeli ve yeni boyutlar keşfedilmelidir. Amaç tektir : Her şey Allah'ın en güzel hadisi olan, dinimizin biricik kaynağı, eşsiz ve eksiksiz, yol gösterici kitap Kuran'ı anlamak ve yaşamak içindir...

Bedrettin ¥iftci


Copyright (C) 2002-2005 by İnteraktifokuma. All Rights Reserved.